Obecně prospěšná společnost Via Cordata

Naše mise: „Aby děti žily šťastně.

Naše poslání: „Vytvářet prostředí a nástroje pro to, aby se z průvodců dětí stali Vědomí průvodci.

Naše role: Via Cordata je partnerem pro všechny průvodce dětí i pro děti samotné na jejich cestě ke šťastnému životu.

Co potřebuje dítě?

Úlohou školy je připravit dítě na budoucnost, o které ještě nevíme, jaká bude. Každé dítě potřebuje v průběhu školní docházky získat kompetence, které mu zajistí budoucí uplatnění ve všech oblastech života.

 • Odborné kompetence | Ve všech oblastech života.

 • Sociální kompetence | Jak žijeme ve společnosti druhých lidí?

 • Kreativní kompetence | Jakým způsobem umím řešit problémy?

 • Osobnostní kompetence | Jaké jsou moje silné a slabé stránky?

 • Metodické kompetence | Jakým postupem nebo jakým způsobem?

Naše filozofie a metody detailně

Škola EDISONA

Založili jsme a provozujeme školu plnou nápadů a šťastných dětí a nazvali jsme ji Edisona.

Další informace o škole Edisona

SEMU – sociální a emoční učení

Sociální a emoční učení (SEMU) zahrnuje procesy, skrze které děti, dospívající i dospělí používají a efektivně aplikují svoje vědomosti, schopnosti, dovednosti a postoje, jež nezbytně potřebují k:

 1. pochopení a řízení emocí
 2. nastavení a dosažení pozitivních cílů
 3. cítění a ukázání empatie ostatním
 4. vytvoření a udržení pozitivních vztahů s ostatními
 5. tvoření odpovědných rozhodnutí
Další informace o SEMU

Kurzy a semináře

V současné době nabízíme kurzy z následujících oblastí.

 • SOCIÁLNÍ a EMOCIONÁLNÍ kompetence dětí (SEMU)
 • Nenásilná komunikace
 • Ladění (očekávání) ve skupině („Q-sort“)
 • Konstelace (systemika)
 • Finanční gramotnost
  (Máme rádi peníze, Bohatství)
 • Mindfulness
 • Poi-poi yoga
 • Týmový koučink
 • Individuální koučink
 • Poradenství v oblasti řízení školy
 • Mentorink učitele
 • Storytelling

 • Vztah učitel – žák
 • Terapie
 • Psychologie
 • Výchova kluků