Obecně prospěšná společnost Via Cordata

Naše poslání: „Aby děti žily šťastně.“

Naše vize: Vytvářet prostředí a nástroje pro to, aby se z průvodců dětí stali Vědomí průvodci.

Via Cordata je partnerem pro všechny průvodce dětí i pro děti samotné na jejich cestě ke šťastnému životu.

Ve Via Cordata vytváříme prostor pro to, aby se každý dospělý, který projeví zájem, mohl vydat na cestu srdcem (via cordata), cestu vědomého průvodce. Nabízíme podporu ve formě přednášek, besed, seminářů či individuálních konzultací zaměřených na klíčové kompetence pro společnost lidí, kteří chtějí vědomě tvořit podmínky šťastného života. Smyslem činnosti Via Cordaty je propojení světa dětí a průvodců, propojení jejich představ o tom, co je to štěstí.

Zakladatelky ViaCordata, o.p.s.

Pavla Sadilová

Je lektorkou SEMU – sociálního a emočního učení. Pracuje s dospělými – učiteli a rodiči – na rozvoji jejich emoční inteligence, vnímavosti. Poskytuje jiný pohled na to, které se nám jakoby děje samo. S Pavlou máte šanci vidět svět jako tvořitelé a nositelé toho, co se Vám v něm děje.

Od roku 2008 provází firmy, jejich vedení a týmy i jednotlivce změnami, je koučkou a mentorkou. Ve školství se specializuje na rozvoj emočního uvědomění a empatie. Věří, že nenásilná komunikace bude brzy součástí přístupu k dětem na každé české škole.

Spojení její praxe ve školství, dlouholeté praxe ve vrcholovém vedení firem a výcviků v systemickém koučování, jí umožňuje vidět školu jako dynamický systém, který má vlastnosti a tvar. Změnu chápe pak jako trvalý a nutný stav tohoto systému, pokud chce systém být úspěšný a odpovídat potřebám budoucnosti.

Pavla je absolventkou PedF UP v Olomouci a manažerských studií MUVS – Sheffield Hallam University ve spolupráci s ČVUT. Má za sebou mnoho výcviků a workshopů v oblasti vzdělávání dospělých, změny a adaptace na ni, či managementu.
Více na LinkedIn: https://cz.linkedin.com/pub/mgr-pavla-sadilová-mba/46/269/286

Martina Kaděrová

Od roku 1999 pracovala na středních a vrcholových manažerských pozicích se zaměřením na ekonomiku a financování, HR a řízení změn.V roce 2006 nastoupila do společnosti LMC, kde zastávala pozici Chief Operations Officer (Provozní ředitel) a byla členem vedení společnosti do ledna 2008, kdy nastoupila na mateřskou dovolenou.

Od roku 2008 se zabývá koučinkem a dalšími technikami osobnostního rozvoje, jako jsou NLP a systemické konstelace. Při koučování (individuálním i týmovém) se zaměřuje na práci se změnou a hodnotovými systémy.

V roce 2006 dokončila studium MBA na Sheffield Hallam University při ČVUT. Dále absolvovala sérii mezinárodně akreditovaných výcviků v oblasti koučování, NLP a systemických konstelacích. Je certifikovaný:

  • ericksonovský kouč (TASC – Erickson College, Vancouver – Koučink centrum, Praha – 2011),
  • NLP Practitioner (INLPTA – Koučink akademie, Libchavy – 2013),
  • v roce 2016 dokončí dvouletý výcvik Systemických konstelací (Institut rodinných konstelací – Bhagat J. Zeilhofer – 2016),
  • dále absolvovala výcvik v koučování vztahů (Family and couples coaching – Erickson College, Vancouver – Koučink centrum, Praha – 2011).

V rámci své lektorské a koučovací praxe spolupracovala či spolupracuje např.:

  • CITIBANK
  • KOUČINK CENTRUM – koučování manažerů v neziskovém sektoru (individuální i týmové koučování)
  • KOUČINK AKADEMIE – koučování žen – podnikatelek, v rámci projektu na podporu zahájení podnikání žen
  • ASSESMENT SYSTEMS, Senior constultant- trénink, individuální i týmové koučování, práce se změnou a hodnotovými systémy.

ŠKOLSTVÍ

spolupracuje se školskými zařízeními pracujícími na principech montessori pedagogiky, státními školami, soukromými a komunitními školami – jejich zakladateli a rodiči
vede kroužky SEL (Social and Emotional Learning) a Mindfulness pro děti