Sociální a emoční učení

„Jsou jen dva dny v roce, kdy nelze nic udělat. Jeden se jmenuje včera a druhý se jmenuje zítra. Takže dnes je ten pravý den na lásku, víru, konání a především žití.“ Dalajlama

A my dodáváme: ten pravý den na učení se je jen DNES. Především o sobě a druhých. Přispíváme k tomu, že se nám všem daří naše děti na této cestě doprovázet.

Proč SEMU?

Vycházíme z výzkumů v oblasti ekonomiky a zaměstnanosti, ze kterých vyplývá, že pro uplatnění na trhu práce v 21. století budou nezbytné vysoce rozvinuté měkké dovednosti, integrita osobnosti, psychická odolnost, adaptabilita, vztahové dovednosti, schopnost kooperace, kreativita a vnitřní motivace. Více než kdy dříve bude pro profesní i osobní úspěch vedle kognitivní inteligence nutná také rozvinutá inteligence emoční a sociální. V konceptuální éře, do které nyní vstupujeme, bude klíčem k úspěchu rozvoj osobnosti, talentu a kreativního a inovativního myšlení. SEMU dokáže všechny tyto dovednosti v dětech efektivně a plnohodnotně rozvíjet.