Škola plná nápadů a šťastných dětí

Co stojí za vznikem a provozem školy Edisona?

Chceme se podílet na budování světa podle hodnot. Hodnoty jsou dnes velmi málo zmiňovány, jejich důležitost pro ukotvení sebe sama ve světě je podceňována. Hodnoty jsou kořeny lidství a leadershipu. Jen člověk vnitřně integrovaný a vědomý si svých hodnot a kvalit, může měnit svět. Svět, tak jak jej vnímáme, je dnes velmi nebezpečně nasměrovaný: velká spotřeba, ničení planety, přetrhávání mezilidských vztahů, agrese, šikana, bolest a strach. Děti jsou ti, kdo mohou vyrůstat jinak a všímat si těchto aspektů světa, uvažovat nad nimi a chtít změnu. Pro udržitelnost života na Zemi v lidské formě

Pro naplnění tohoto poslání potřebujeme vytvořit prostor, kde se vztahy budují, kde komunita má velkou důležitost. Děti potřebují kontakt se seniory, jejich moudrostí a navzájem o sebe pečovat. Senioři potřebují smysluplnost a podporu na své cestě stářím. Rodiny potřebují být součástí výchovy  a vzdělávání dětí, především v oblasti kompetencí. Často sama rodina potřebuje v tomto podporu. Škola bude mít venkovní prostor, kde děti i ostatní mohou zkoumat přírodu, pochopit její křehkost a uvědomovat si aktuálnost udržitelnosti. To vše škola chce být. Chce ukazovat světu, že je zde další vzor, který může inspirovat. Chce také zůstat otevřená ostatním: součástí školy je i EKO centrum s ubytováním pro 1 třídu z jiné školy, ta může přijet na týdenní pobyt a být součástí naší komunity. Pro realizaci našeho projektu je zásadní místo, venkovní prostor, místo, které bude vybízet k poznávání světa.

Základní hodnoty, na kterých naše myšlenka stojí

Smysluplnost
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Otevřenost
Etiam varius sem orci aliquam, sit amet erat sagittis.
Svoboda a zodpovědnost
Fusce in diam et dignissim eget nec lorem.
Vědomé bytí
Uvědomění si sebe sama, znát odpověď na otázku: „Kdo jsem?“

Co škola Edisona nabízí?

METODIKA

 • Exkurze po interaktivních výstavách (Techmania, IQLandia atd.)
 • Děláme umění – ART – divadlo/drama, práce s hlínou
 • Mezipředmětová propojenost (inspirace montessori metodikou)
 • SEL – sociální a emoční učení (social and emotional learning)
 • Důraz na rozvoj kompetencí (RVP)
 • Velký význam má znalost anglického jazyka – AJ prožitkem
 • Samostatnost dětí – ACTIVITY PLAN

PRŮVODCI

 • Spřátelené školy – kde již takový program realizují, nebo jeho části
 • Rodilý mluvčí AJ
 • Gender mix tým
 • Osobnostní rozvoj celého týmu
 • Koučink a mentorink + plán rozvoje
 • Ředitel/ka školy – leader

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

 • Dílny – dřevo, kov
 • Kvalitní stravování
 • EKO centrum
 • Pozemky
 • Farma
 • Hřiště
 • Pobyt ve volné přírodě

KOMUNITNÍ AKCE

 • Summercamp
 • Oslavy
 • Oslavy
 • Rituály
 • Přednášky a workshopy o výchově a podpoře dětí pro rodiče

Další informace o škole Edisona

V 2018/19 fungujeme ve spojení s ZŠ Rakovského, Praha 12. Znamená to, že EDISONA zatím není samostatnou školskou právnickou osobou – tedy školou, nýbrž alternativními třídami ZŠ Rakovského.

Naše nezisková organizace Via Cordata o.p.s. má nad touto třídou patronát a zajišťuje vše potřebné, aby naplnila naši vizi. Více informací zde: Pavla Sadilová, tel: 602 462 617