Co odlišuje školu Edisona od ostatních

Necháme děti, aby si vytvořily pro budoucí život užitečnou rutinu, aby neztratily axony kvůli nedostatečné příležitosti k jejich využití, a přeneseme na ně starost o prostředí – zvířata, zahradu, společný prostor.

Učení u menších dětí bude probíhat mimo jiné díky smyslovým pomůckám vyvinutých Marií Montessori. Při výuce budeme svět a jeho zákonitosti objevovat v pohybu, rukama, historii vyprávěním zajímavých příběhů. Vědu zase skutečným zkoumáním díky pokusům a návštěvami Techmanie, IQLandie, výstav a laboratoří např. ČVUT či Akademie věd.

Jakmile budou dospívajícímu teenagerovi dostupné intelektuální schopnosti – díky dozrání čelního laloku, bude sám s napětím objevovat a odhalovat vysvětlení, formulace, teoretické pozadí atd. A to vše s půvabem novosti a se zvětšující se vírou v sebe samého a v to, co dokáže.
U nás budeme vyučovat témata, oblasti, nikoliv předměty v klasickém slova smyslu. Děti se budou zabývat např. tématem Evropské unie – v něm využijí psaní, matematiku, historii, geografii, občanskou výchovu…

Děti budou doprovázeny vyškolenými průvodci nejen v oblastech vzdělávání, tedy v oblasti kognitivní, ale i kompetenční. Děti se budou minimálně 1x týdně věnovat samy sobě v programu – SEL – sociální a emoční učení. Budou vedeny otázkami k vlastnímu uvažování
Komunita – děti, průvodci, senioři a rodiče dětí tvoří jednu společnou komunitu, která se postupně vytváří a škola o její rozvoj a udržení pečuje. Společná odpovědnost za zdravý a šťastný život dětí, jejich intelektuální i emocionální rozvoj, za naplňování vzdělávacích cílů.
Svoboda – míra svobody a způsob, jak ji dáme sobě/učitelům/dětem: povinné vs. Volitelné předměty, možnost volit dobu, kdy se bude učit, sestavení plánu vzdělávání s pomocí mentora/učitele

Dílny

Farma

Zdravý životní styl