Myšlenky a školy, které nás inspirují

Projekt Edisona vychází z výzkumů, které v zahraničí již proběhly a ze zkušeností a z praxe škol, které nejnovější poznatky z vývoje mozku uvedly do praxe a mají výsledky.

Naše škola se inspiruje školami typu Sudbury a Summerhill , . Tyto školy, kterých existuje ve světě několik desítek, jsou založeny na důvěře v sílu vnitřní motivace dětí učit se a jejich schopnost najít cesty k poznání, a ponechávají dětem vysokou míru svobody v rozhodování o sobě samém a zodpovědnosti za svůj rozvoj a život.
Rozhodujícími pro stanovení základních principů vzdělávání na naší škole, jsou nejnovější poznatky o vývoji mozku, formující se v novém vědeckém směru, neurodidaktice.

V oblasti předškolního a částečně I mladšího školního vzdělávání vycházíme z Montessori pedagogiky, z principu postupování od konkrétního k abstraktnímu a zejména z principu zapojení všech smyslů do vytváření představy o světě.

Velkou inspirací jsou pro nás myšlenky Sira Kena Robinsona, Petera Greye, A. S. Neila, Johna Holta a Naomi Aldort.