Pedagogické a výchovné metody ve škole Edisona

V následujícím výčtu uvádíme pouze základní metody a přístupy, které budou ve škole aplikovány. Jsme si vědomi toho, že již teď existují další inovativní výchovné a vzdělávací postupy, o kterých nevíme, a nové budou vznikat v reakci na další vývoj poznatků o fungování mozku. Nositeli dalších metod a přístupů budou hlavně naši učitelé, kteří si budou moci vybrat, jakou metodu zvolí pro kterého žáka, a které budeme podporovat v získávání nových poznatků, v provádění pozorování a výzkumů při vyučování (se souhlasem rodičů a dětí samotných). Nositeli dalších přístupů budou sami rodiče. A zejména budou nositeli inovativních přístupů samy děti, které budou projevem svého zájmu a svými studijními výsledky poskytovat učitelům bezprostřední zpětnou vazbu na účinnost přijatých metod.

Pedagogické metody

 • Montessori
 • Hejného metoda pro vyučování matematiky
 • Využití výukových aplikací a videí (tablety) – např. Khanova škola, Monkey English, Dragon box (matematika)
 • Mezipředmětová výuka – Projektová výuka
 • Zážitkové vzdělávání (exkurze, pokusy)
 • SOLE (Self-organized learning environment)
 • Individuální učební plány (Personalised Learning Plan)
 • Mapy učebního pokroku (Scio)
 • Zážitkové domácí úkoly

Výchovné přístupy

 • Summerhill – council pro demokratické vedení školy
 • SEL – sociální a emoční učení
 • Nenásilná komunikace –
 • Rozpoznání silných stránek (Scio – test silných stránek)
 • Strom třídy, mírové stoly
 • Leadership pro děti – F. Covey

Učitelé – průvodci

Na průvodce dětí budou kladeny velké nároky. Práci na jejich rozvoji a pochopení/uchopení jejich role bude věnováno roční intenzivní studium. Díky vazbám na školy, které takto fungují v zahraničí bude vytvořen program pro učitele. Také bude zorganizováno několik stáží na školách podobného typu.

Rovněž plánujeme podporu těchto škol v začátku programu. Klíčové budou roky 1.-3. Dle harmonogramu. Návštěvy a konzultace s učiteli i řediteli škol bude na týdenní bázi.

Klíčové oblasti a nutností pro úspěšný rozjezd budou průvodci se zkušenostmi