Pro koho je škola Edisona určena

Jsme zde hlavně pro děti, pro které je nevyhovující frontální vzdělávání. Děti, které jsou a chtějí zůstat zvídavé. Pro rodiče, kteří si uvědomují důležitost metod, které škola používá. Rodiny, které se chtějí na vzdělávání svých dětí podílet aktivním způsobem. Škola nemůže být a nebude izolovaným místem, kam má rodič vstup zakázán. Naopak chceme a potřebuje využívat zdroje, které rodiny poskytují: každý má znalosti či dovednosti, které bude možné ve škole využít. Některé rodiny mají seniory, kteří potřebují aktivitu, a my jim nabídneme program.

Dále je naše škola určena pro děti z Montessori školek, z lesních školek a ostatních alternativních předškolních organizací.

A naše škola je zde hlavně také pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti byly v životě šťastné. A také sebe-vědomé, svobodné a zodpovědné.

Návaznost před a po škole Edisona

Nejlépe děti, které si samy vychováme v MŠ. Děti již od mala budou zvyknuté na principy spolupráce, budou znát. Pokud budou do školy přistupovat, pak se tak bude dít na základě velmi pečlivého výběru. Plus ze začátku intenzivnější (častější) plánování učebního pokroku. A také bude třeba individuální a intenzivní spolupráce rodiny a školy.

Škola bude pokračovat i programem pro střední školu. Chceme vytvořit flexibilní program, který s pomocí samostudia dítě připraví na vstup do života či na další vzdělávání i na prestižních vysokých školách ve světě. Samozřejmostí pro všechny děti bude znalost angličtiny. Ti, kteří se rozhodnout pokračovat dál na VŠ složí mezinárodně uznávanou maturitu International Baccalaureate IB Program (http://www.ibo.org) určenou pro student ve věku 16-19let.

Akreditace programu pro MŠ a pro 1.stupeň (from Toddler till Elementary (2-12let) u IMC.